1. Prijzen + verhuurtermijnen

– Alle prijzen zijn inclusief BTW, een omniumverzekering met een eigen risico van €950 bij schade en reisbijstandsverzekering
– De betaling gebeurt bij afhaling (cash) of voor de afhaling per overschrijving (vergeet het betaalbewijs niet)
– De volgende huurwaarborgen zijn van toepassing:

  • €250 voor een halve of volledige dag
  • €500 bij alle andere periodes

– In geval van stoffelijke schade wordt er een extra van €750 of €500 betaald door de huurder om de vrijstelling te voldoen
– Dieselverbruik is voor rekening van de huurder. Het voertuig wordt met een volle dieseltank geleverd en dient terug ingeleverd te worden met een volle tank. Eventuele verschillen zijn ten laste van de huurder.
– Extra kilometers worden aangerekend aan €0,30/km inclusief BTW en exclusief diesel.

2. Voorwaarden

– De huurvoorwaarden zijn enkele geldig voor Europese bestemmingen
– Het is verboden te roken in het voertuig
– Huisdieren zijn niet toegelaten
– Vermijd bomen, hagen en struiken, krassen gelden als schade
– Het is verboden het gehuurde voertuig onder te verhuren aan derden
– Enkel de contractuele bestuurder mag het voertuig besturen.
– Het is ten strengste verboden het voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover
– Boetes veroorzaakt tijdens de huurperiode zijn ten laste van de huurder
– Onwettige activiteiten en rijden onder invloed zijn ten strengste verboden
– De huurder is verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM

 

3. Ophaling en terugbrengen

– Iedere reservatie is definitief en bindend van zodra U een bevestigingsmail ontvangt van Equestrans. Een Annulering ten minste 7 dagen voor de huurperiode is kosteloos, bij een kortere periode dan 7 dagen of geen annulering wordt het volledige huurbedrag aangerekend. Bij overmacht of technische defecten aan het voertuig kan Equestrans annuleren, betalingen worden binnen 24uur terugbetaald.
– Het voertuig kan opgehaald worden te Gistel, Kleine Konijnenboslaan 7 de avond voorafgaand aan de huurperiode en teruggebracht worden tussen 18.00uur & 19.00uur tenzij anders afgesproken. Bij het inleveren van de wagen is er een bus voorzien waarin U de sleutels mag deponeren. De waarborg wordt, op voorwaarde dat er geen schade is opgelopen noch extra kosten of kilometers zijn gereden, binnen 7 dagen na het inleveren van het voertuig terugbetaald.
– De bestuurder komt het voertuig persoonlijk ophalen met een geldig B-rijbewijs en identiteitskaart
– Bij de ophaling zal de bestuurder het huurcontract en de algemene voorwaarden ondertekenen en verklaart hierbij de correctheid van zijn gegevens
– Parking voor eigen wagen is voorzien
– Het voertuig moet proper (paardengedeelte uitgeveegd) en in de volledige toestand teruggebracht worden, zowel het paardengedeelte als de chauffeurscabine dienen schoon gemaakt te worden. Reinigen gebeurt niet in een carwash of met schuurmiddelen. Bij het niet reinigen wordt €50 aangerekend. Dit bedrag wordt van de huurwaarborg gehouden.
– Wanneer het voertuig niet volgetankt teruggebracht wordt zal de toe te voegen
brandstof aangerekend worden +€15
– Bij het terugbrengen van het voertuig wordt een afrekening gemaakt van het eventueel overschreden aantal km en in mindering gebracht van de huurwaarborg.

4. Verzekering

Het voertuig is verzekerd door bemiddeling van verzekeringsmakelaar, Q&O Horse Insurance, Westerlaan, 1 B-8790 WAREGEM (www.qeno.be)

Het voertuig is standaard verzekerd voor :
– Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (vrijstelling € 250,00)
– Onafhankelijke rechtsbijstand Het voertuig is bijkomend verzekerd (uiteraard voor zover de volledige omnium door Julach bv is onderschreven, u gelieve zich vooraf te vergewissen) :
– Volledige omnium (brand, diefstal, botsing met dieren, ruitbreuk, natuurgeweld,
vandalisme en stoffelijke schade), vrijstelling € 0,00 bij ruitbreuk, vrijstelling € 200,00 bij brand en diefstal, vrijstelling € 950,00 bij stoffelijke schade
– Deze omniumverzekering is wellicht de meest uitgebreide polis op de Belgische markt (accidentele schade door vervoerde paarden is mee gedekt !)
– Onbeperkte dekking voor takelen en slepen na ongeval voor zover u gebruik maakt van TVM car/truck Assistance (24/7) T. +32 78 15 11 63 (*) (*) in die gevallen waarbij de plaatselijke overheid beslist wie takelt (bv. op een autosnelweg) dan is het raadzaam de takeling tot de dichtstbijzijnde afrit te laten uitvoeren, daarna Renault Assistance , te laten overnemen (héél belangrijk naar de kostprijs van de takeling toe). In alle andere gevallen zal Julach bv kosten doorbelasten naar de huurder
Voor meer details onder meer verplichtingen, uitsluitingen, verhaal op de verzekerde verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zij op eenvoudige aanvraag bij Q&O Horse Insurance.

Afspraken bij schade door ongeval :
– Bij ongeval met schade : schadeaangifte overmaken aan Julach bv binnen de 3 dagen na het ongeval zodat Julach bv in overleg met Q&O Horse Insurance een onafhankelijke voertuigendeskundige kan gelasten met het oog op een spoedige herstelling
– Bij algehele of gedeeltelijke diefstal : klacht indienen bij de Politie dit binnen de 12 uren na de feiten + schadeaangifte overmaken aan Julach bv dit binnen de 12 uren na de diefstal of poging tot diefstal + aanleveren van originele sleutels en overige boorddocumenten aan Julach bv tevens binnen de 12 uren na de diefstal
– Bij ruitbreuk : Julach bv verwittigen zodat deze een afspraak kan maken bij een door verzekeraar erkende hersteller

Afspraken bij pech :
– Julach bv contacteren